За нас

Организация и дейности

“МОНТАЖ КАУБОЯ” е създадена през 1993 година като еднолична фирма. През 2007 година приемник на дейността става “МОНТАЖ КАУБОЯ” ООД. Предмет на дейност : монтаж, ремонт и демонтаж на всички видове технологично оборудване; изработка, монтаж и демонтаж на метални конструкции; продажба на стоки собствено производство ( редлери, елеватори, шнекове, транспортни ленти и др.), спедиционни, превозни и складови сделки.

„МОНТАЖ КАУБОЯ”ООД се адаптира към динамичните икономически условия. Това е заложено във фирмената и политика, насочена към високо качество на обслужване, сигурност и бързина на изпълнението. Ръководството оценява, че постигането на тези цели е възможно само чрез ефикасна система за управление на качеството, базирана на изпитаните и утвърдени принципи на ISO 9001:2000 за това в момента тече процедура по сертифициране. От 2007 г. „МОНТАЖ КАУБОЯ”ООД е член на Българската строителна камара.

За подпомагане на дейността си дружеството е изградило и оборудвало със собствени средства заготвителна работилница за изработка на метални изделия и конструкции, склад за строителни материали, автопарк, малка и средна строителна механизация.

Обектите, които изпълнява, са свързани както със зърносъхранението, така и с отоплението, производството на олио, хляб и др.

През всичките години обемът на производство постоянно се увеличава. Финансовото състояние на фирмата е много добро, без задължения към банки и други финансови институции.

Фирмата има 27 работника списъчен състав. Повечето от тях работят от създаването й. Постоянно се работи за поддържане на квалификацията и преквалификацията на кадрите. Възникналите проблеми се решават бързо и ефикасно от специалистите на дружеството.

Формираният собствен стил превърна името на фирмата в синоним на безупречен имидж, коректност в партньорските отношения и гарант за качество.

Ръководител: Христо Христов

            На опита и професионализма на „МОНТАЖ КАУБОЯ”ООД се довериха:

„ПАПАС ОЛИО”АД
„ЗЪРНЕНИ ХРАНИ 99”ЕАД
„НЮОЙЛ”АД
„ЕКОПЛАСТ 2002”АД
„БАЛДЖИЕВИ 91”ООД
„ЯМБОЛ ХЛЯБ”ООД
„ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО”ООД
„ШАЙКОВ ТЕКСТИЛ”ЕООД
„ДЕКОРТЕКС”ООД
„АЛИАНС АГРИКОЛ”ООД
„ГЕОСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД
„АМИКО”ООД
„ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО”ЕООД
„АРИС ИМПОРТ ЕКСПОРТ”ООД
„ЛУКСОР МАРИНОВ”ЕООД
ТД ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ – Варна
„ШУМЕНСКО ПИВО”АД
„БАЛДЖИЕВ”ЕООД
„ТРЕМОНД”АД
„МИРЕКС 21”ООД
ЕТ”МНЕМО 90”
„ВИАНД”ЕООД
„НИВА”АД
„ПРОВИМИ СЕВЛИЕВО”АД
„АВЕС 94”АД
ОБЩИНА ЕЛХОВО
„ПОУЛТРИПРОДЪКТС”ЕАД
КЗУ Бургас