Шнек

Шнек  използва се за пренасяне на насипни дребно и едрозърнести материали, обикновено в хоризонтална посока.

Състоят се от основните части:

  • Винт
  • Задвижващо устройство – редуктор
  • Корито, което в долната част е полуцилиндрично, а нагоре преминава в право, открито или с капаци;
  • Опорни лагери – преден, заден и междинен;
  • Приемни и разтоварващи устройства;
  • Крайни подпорни стойки и долни опори на коритото

vint01 vint02