Редлер

Редлер – лопатков транспортьор, подходящ за хоризонтално и под наклон до 15о пренасяне на насипни материали, с изключение на такива насипни материали, които са силно износващи, крехки и лепкави, понеже се пренасят на дъното на коритото. 

Характерно за тях е, че материалът може да се подава и разтоварва на произволно място по цялата дължина на коритото с помощта на поставени обекновени отвори за подаване и шибри за изсипване по дъното на коритото.

Състоят се от основните части:

  • Задвижваща станция;
  • Натегателна станция;
  • Корито;
  • Ходови части, съединени на секции (верига, опори, ролки и лопатки);